archiwum żydowskich grobów wojennych
Zabrania się przenoszenia zmarłych i kości ich z miejsca, w którym spoczywają.
Talmud Jerozolimski Moed Katan 2:4
אין מפנין את המת ואת העצמות
תלמוד ירושלמי מועד קטן פרק ב הלכה ד

Widoczne na mapie

    Upamiętnione

    Czekające na upamiętnienie

    Badane