Łomża

gmina Łomża, powiat łomżynski, województwo podlaskie

Typ miejsca

Cmentarz żydowski

Identyfikacja grobu na podstawie badań

Przeprowadzono kwerendę fotografii lotniczych dla tego obszaru, w wyniku której pozyskano dwie fotografie z dnia 17.04.1941 r. i 20.09.1944 r. Interpretacja fotografii lotniczej z dnia 20.09.1944 r. pozwoliła na rozpoznanie wyraźnie naruszonego miejsca o relatywnie prostych krawędziach, kształt ten bardzo jednoznacznie sugeruje, iż naruszenie to jest zapewne miejscem przekopanym przez człowieka. Miejsce to jest zlokalizowane w południowo–wschodnim rogu cmentarza. Przypuszczalny format to szerokość ok. 10 m, długość ok. 12 m. W części południowej cmentarza bardzo wyraźnie widoczne pojedyncze przekopy zlokalizowane w sześciu kwaterach cmentarnych. Liczne naruszenia o małym formacie: długość ok. 2 m, szerokość ok. 0,70 – 1 m odpowiadają z pewnością za pojedyncze groby ofiar wojny, jako że przekopy te nie są widoczne na fotografii z dnia 17.04.1941 r.

W trakcie wizji lokalnej na cmentarzu żydowskim w dniu 11.12.2017 r. udało się odnaleźć w terenie miejsce w południowo wschodnim rogu (GPS: N53°10.164‚E022°05.321), które obecnie znajduje się poza ogrodzeniem cmentarza żydowskiego. Lokalizacja ta charakteryzuje się wybranym piachem ze skarpy cmentarnej, a także narzuconymi kamieniami polnymi. Lokalizacje pojedynczych grobów wojennych mieszczących się w kwaterach zajmujące południową stronę cmentarza (GPS: N53°10.185‚ E022°05.297N53°10.190‚ E022°05.306‚, N53°1010.62” E022°517.99”, N53°1010.51” E022°517.32”, N53°1010.14”E022°518.19) obecnie są gęsto zarośnięte, a dostęp do nich ograniczony.

Nie prowadzono badań geofizycznych.

Pomiar rzeźby terenu (LIDAR) ukazuje depresję po wybranej ziemi w południowo-wschodnim rogu działki cmentarnej.

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji na temat tożsamości zamordowanych w Łomży Żydów i lokalizacji ich grobu. Jeżeli wiesz coś więcej, napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

 

Bibliografia

Dziękujemy Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) za dofinansowanie projektu badawczego, dzięki któremu zdobyliśmy materiały dotyczące tej miejscowości.

In appreciation to the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) for supporting this research project. Through recovering the assets of the victims of the Holocaust, the Claims Conference enables organizations around the world to provide education about the Shoah and to preserve the memory of those who perished.