o fundacji

Na terenie polskich miast i wsi znajdują się setki, a nawet tysiące zapomnianych, nieupamiętnionych grobów ofiar Zagłady. Pochowani są w nich polscy Żydzi, których losy i imiona często są zapomniane. Naszym celem jest odnajdowanie, lokalizowanie i badanie tych miejsc, a następnie – upamiętnianie ich we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Upływający czas działa na naszą niekorzyść, odchodzą ostatni świadkowie Zagłady, których świadectwo ma kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych przez Fundację poszukiwań.

Kontekst

Holocaust, czyli niemal całkowite unicestwienie europejskich Żydów w latach 1939-45, w pierwszej kolejności kojarzony jest z ośrodkami zagłady takimi jak Oświęcim czy Treblinka. Tymczasem Europa Środkowo-Wschodnia, w tym terytorium naszego kraju, jest wprost usiana zapomnianymi pojedynczymi i masowymi grobami Żydów, którzy nie trafili do obozów zagłady, lecz zostali zamordowani jeszcze w czasie istnienia gett, w trakcie akcji Reinhardt, jak również po jej zakończeniu, i spoczywają w bezimiennych grobach rozsianych po lasach, przydrożnych rowach i polach. W większości przypadków dokładna lokalizacja grobu oraz liczba spoczywających w nim ofiar pozostaje nieznana zarówno badaczom, jak i żyjącym krewnym, pomimo, że często osoby te istnieją jeszcze w pamięci ostatnich żyjących świadków Zagłady.

Misja

Naszą misją jest poszukiwanie, lokalizowanie, badanie i upamiętnianie zapomnianych grobów ofiar Holokaustu. Wspieramy lokalne społeczności w godzeniu się z przeszłością i radzeniu sobie z trudnym dziedzictwem II wojny światowej. Zależy nam na przekazaniu odnalezionych historii następnym pokoleniom, by budować świadomość na temat lokalnej historii i przywrócić pamięć o ich dawnych mieszkańcach.

Historia Fundacji

Przez kilka lat zajmowaliśmy się odnajdywaniem wojennych grobów Holokaustu pracując w Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy z Rabinem Michaelem Schudrichem. Zaangażowani w ten przejmujący temat widzieliśmy ogromną potrzebę zwiększenia zakresu poszukiwań, zintensyfikowania działań badawczych, archiwizacji zgromadzonych materiałów, zdobywania funduszy i angażowania więcej ludzi, by odnaleźć zapomniane mogiły, spisać relacje świadków. W związku z tym w czerwcu 2014 roku założyliśmy Fundację Zapomniane.

Jak nam pomóc

Jeżeli wiesz gdzie znajduje się nieupamiętniony żydowski grób z czasów wojny i znasz jego historię, napisz do nas: fundacjazapomniane@gmail.com.

Badaczy i ekspertów zainteresowanych gromadzonym przez nas materiałem lub chcących włączyć się w pracę Fundacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej siedzibie przy ulicy Twardej 6.

Osoby doceniające naszą pracę zachęcamy do śledzenia naszych bieżących działań i przekazania wsparcia wsparcia finansowego, które może pomóc je rozwijać.

Możesz przekazać nam swoje wsparcie przez Patronitehttps://patronite.pl/fundacjazapomniane

Możesz także wesprzeć nas jednorazową dotacją klikając „Przekaż datek” na naszym profilu na Facebooku.

Cele statutowe Fundacji:

 1. Poszukiwanie, lokalizowanie i upamiętnianie zapomnianych grobów ofiar Holokaustu.
 2. Odtwarzanie losów Żydów, przebiegu egzekucji, zebranie jak największej ilości szczegółów o poszczególnych ludziach.
 3. Zachowanie pamięci o każdej z ofiar zbrodni nazistowskich.
 4. Gromadzenie dokumentacji, spisywanie i archiwizacja relacji świadków zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa.
 5. Szerzenie wiedzy na temat Holokaustu, historii i tradycji narodu żydowskiego i przekazywanie jej dla następnych pokoleń, które nie będą już miały bezpośredniego kontaktu z generacją, która doświadczyła Holokaustu.
 6. Angażowanie społeczności lokalnych w przywracanie wiedzy o żydowskiej przeszłości miast i wsi, w odkrywaniu lokalnego dziedzictwa i dbałości o nie.
 7. Podnoszenie świadomości na temat lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości w Polsce.
 8. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych dla przekazywania historii i dziedzictwa młodym pokoleniom oraz dla przeciwdziałania przejawom nietolerancji i dyskryminacji, ksenofobii i w szczególności antysemityzmu.
 9. Propagowanie postaw tolerancji, poszanowania praw człowieka, szczególnie mniejszości narodowych, i współpracy ludzi różnych kultur i religii.
 10. Ochrona dziedzictwa narodowego i kultury, w tym ratowanie miejsc związanych z kulturą żydowską.
 11. Wspieranie lokalnych społeczności polskiej w godzeniu się z przeszłością i przezwyciężaniu traumy spowodowanej przez tragiczny koniec współżycia polsko-żydowskiego.
 12. Angażowanie władz lokalnych i liderów społecznych w przejmowaniu odpowiedzialności za dziedzictwo polsko-żydowskiej historii lokalnej.

Zespół Fundacji Zapomniane oraz jej pracownicy  podczas realizacji zadań kierują się dobrem dziecka i jego najlepiej pojętym interesem, postrzegając dzieci jako partnerów w budowaniu bezpiecznej, przyjaznej i opartej na wzajemnym szacunku przestrzeni, zgodnie z przyjętą  Polityką Ochrony Praw Dziecka.

Kontakt:

Email: fundacjazapomniane@gmail.com

Sprawozdania:

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Dane Fundacji:

Fundacja Zapomniane

KRS – 0000508923

NIP – 5252588113

REGON – 147241480

Numer konta  PLN – 12 2490 0005 0000 4520 9684 8580 Alior Bank

Numer konta EUR

Alior Bank SWIFT code: ALBPPLPW
BIC Alior Bank code: ALBPPLPW
IBAN Alior Bank: PL80249000050000460095535935