Las Chodówki

las między Miechowem a Charsznicą, gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie

Typ miejsca

Las

Upamiętnienie

Miejsce grobu z symboliczną drewnianą macewą w ramach projektu znakowania 30. miejsc Zagłady na terenie południowej i wschodniej Polski we wrześniu 2017 przy współpracy z amerykańską fundacją The Matzevah Foundation.


Identyfikacja grobu na podstawie badań

W trakcie wizji lokalnych trwających w latach 2014 – 2017 udało się z dużym prawdopodobieństwem ustalić dokładną lokalizację grobów masowych (GPS: N50°22.545′ E019°59.239′). Miejsce to zostało wskazane przez okolicznego mieszkańca. Wyniki badań georadarowych potwierdziły liczne anomalie występujące w trzech miejscach lokalizacji wskazanej i sięgające głębokości ok. 1,20 – 1,40 m (p.p.t.).

Pomiar rzeźby terenu (LIDAR) bardzo wyraźnie ukazuje miejsca wskazane. Są to trzy depresje w kształcie długich rowów w formacie: 1. szerokość ok. 2,0 m, długość ok. 50,0 m; 2. szerokość ok. 2,0 m, długość ok.45,0 m; 3. szerokość ok. 2,0 m, długość 27,0 m.

Nie przeprowadzono kwerendy fotografii lotniczych dla tego obszaru.