Wodzisław – pojedynczy grób w lesie

gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie

Typ miejsca

Las

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

W dniu 04.05.2016 r. przeprowadzono wizję lokalną w miejscu wskazanym jako przybliżona lokalizacja pojedynczego grobu (GPS: N50°32.261′ E020°09.268′). W trakcie wizji nie był obecny świadek.

Pomiar rzeźby terenu (LIDAR) w tym przypadku nie jest pomocny.

Nie przeprowadzono kwerendy fotografii lotniczych dla tego obszaru.

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji na temat tożsamości ofiar i lokalizacji żydowskich grobów w Wodzisławiu. Jeżeli wiesz coś więcej, napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

Bibliografia

IPN Ki 53/4477, Ankiety dotyczące miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich popełnionych w latach 1939-1945 na terenie pow. Jędrzejów.

IPN BU 2448/324, Ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie zebrane w latach 1968-1972. Ankiety dotyczące województwa kieleckiego – V. Powiat Jędrzejów: Ankiety

IPN GK 185/31, Miejsce straceń w okresie II wojny światowej, województwo kieleckie: powiat koński, lipski i inne.

IPN GK 179/51, Materiały OKBZNw Radomiu dotyczące osób z powiatu jędrzejowskiego, zamordowanych lub wywiezionych do obozów w czasie okupacji niemieckiej, listy imienne wywiezionych osób.

IPN GK 163/4, Ankieta. Egzekucje. Groby. Woj. kieleckie.

Karta z kartoteki tematycznej GKBZHwP.

Rejestr  miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. kieleckie, Warszawa 1980, s. 305-307.

Zajtman-Brajbart S., “Wodzislaw. Un sztetl. Une histoire” [w:] Central. Periodique trimestriel de la vie communautaire juive, nr 321 Septembre 2011.