Sulbiny

gmina: Garwolin, powiat: garwoliński, województwo: mazowieckie

Typ miejsca

Prywatne pole

Informacje nt. zbrodni

W czerwcu 1944 r. na placu ćwiczeń wojskowych funkcjonariusze żandarmerii oraz gestapo rozstrzelali 39 osób narodowości żydowskiej. Byli to Żydzi garwolińscy, w większości krawcy i szewcy, zwerbowani do pracy w koszarach. Lokalizacja grzebaliska była możliwa dzięki zeznaniom mieszkańca Sulbin, którego wujek widział ciała tuż po dokonanej zbrodni, w miejscu ich późniejszego zagrzebania. 

Nie była to jedyna zbrodnia na Żydach w Sulbinach. Miesiąc wcześniej, w maju 1944 r. hitlerowcy rozstrzelali 42 osoby narodowości żydowskiej. Brak informacji o miejscu zakopania ciał.

W tym samym roku żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali koło rzeki Wilgi, w gminie Garwolin, ok. 60 Polaków i 70 Żydów. Ciała zakopano w miejscu egzekucji. 

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

W dniu 19.10.2020 r. przeprowadzono wizję lokalną w miejscu wskazanym jako grzebalisko 20 – 30 ofiar (GPS: N 51°52.157′ E 021°39.178′). Obszar wskazany znajduje się blisko polnej drogi oraz masztu nadawczego. Ponadto miejsce wytypowane pod badania georadarowe charakteryzuje się bardzo wyraźnym zapadliskiem.

Model rzeźby terenu (LiDAR) wyraźnie wskazuje na liczne naruszenia w tym obszarze.

Źródła

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji nt. tożsamości żydowskich ofiar w Sulbinach. Jeżeli wiesz coś więcej napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

Bibliografia

Rejestr Miejsc i Faktów Zbrodni Popełnionych Przez Okupanta Hitlerowskiego na Ziemiach Polskich w latach 1939-1945; województwo siedleckie. Sulbiny, gm. Garwolin. Warszawa 1985, s. 275-276. 

Nagranie Fundacji Zapomniane, temat i słowa klucze: żydowskie groby w Sulbinach; rozm. przepr. Aleksander Schwarz, Sulbiny, 19.10.2020 r.


Dziękujemy Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za dofinansowanie projektu “The Future of Our Past. Searching, locating and commemorating forgotten graves of the Holocaust victims” 2021, dzięki któremu opracowaliśmy materiały dotyczące tej miejscowości.