Sułów

gmina Sułów, powiat zamojski, województwo lubelskie

Typ miejsca

Pole nad rzeką

Informacje nt. zbrodni

W październiku 1943 r. oddziały żandarmerii i policji niemieckiej zamordowały 46 osób ze Szczebrzeszyna. Zwłoki zakopano w polu w zbiorowej mogile o wymiarach 7×4 m. (IPN GK 163/19 k. 154)

Fakt ten potwierdza relacja mieszkanki Sułowa (ur. 1928 r.): “To byli przywiezione, ale skąd, to nie wiem. Przywożono furmankami. Sześć wozów drabiniastych. Był taki pagór i na tym pagórze [zostali zabici]. Wszystko było, rodziny były. Jeden pisk był, naprawdę. I jeszcze sobie musieli kopać dół. W jednym dole wszystkich [zakopali]. Płacz niesamowity był. To było w jesieni. Ustawiane nad grobem i wtedy seria była puszczona i w dół. Z opowieści słyszałam, że to byli Żydzi z Deszkowic.” (Sułów, 5 maja 2015 r.)

 

Źródła

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji nt. tożsamości ofiar i lokalizacji żydowskich grobów w Sułowie. Jeżeli wiesz coś więcej, napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

Bibliografia

Nagranie Fundacji Zapomniane [zapis audio], imię: brak [świadek naoczny], płeć: kobieta, ur. 1928, miejsce zamieszkania: Sułów, temat i słowa klucze: żydowskie groby w Sułowie, rozm. przepr. Agnieszka Nieradko, Sułów, 5 maja 2015 r.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. Zamojskie, Warszawa 1994, s. 140-141.

IPN BU 2448/605, k.379, Ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

IPN GK 163/19, Ankieta. Egzekucje. Groby. Województwo lubelskie, tom VIII, Kwestionariusze o egzekucjach masowych i grobach masowych – woj. lubelskie.

Regina Smoter Grzeszkiewicz (red.), Zeznania Zofii Trybuch na temat mordów na Żydach na terenie miejscowości Sułów, http://horajec.republika.pl/fakt4.html, (dostęp: 29.10.2017).