Pogranicze

gmina: Dorohusk, powiat: chełmski, województwo: lubelskie

Typ miejsca

Na tyłach prywatnej posesji

Informacje nt. zbrodni

W 1942 r. w Kolonii Pogranicze Żandarmi rozstrzelali 11 Żydów, w tym:
Rejta Frost (lat 58)
Feiga Frost (lat 25)
Lejza Matys (lat 21)
Lerson Rulko (lat 40)
Pola Szmerc (lat 28)
Golola Szpinar (lat 30)
Jodka Werczyn (lat 63)
Verchołka Worgnizej (lat 60). 

Ciała ofiar  zagrzebano we wspólnej mogile na polu.

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

W dniu 13.03.2019 r. przeprowadzono wizję lokalną w obszarze wskazanym jako przybliżona lokalizacja zbiorowego grobu lub grobów 12 żydowskich rodzin (GPS: N 51°06.515E 023°42.761′). Miejsce to obecnie znajduje się na tyłach prywatnej posesji. Otoczenie zostało poddane dużym przemianom poprzez wykopanie sztucznych stawów. Precyzyjna lokalizacja grzebaliska ofiar w tym przypadku nie jest możliwa do ustalenia.

Model rzeźby terenu (LiDAR) w tym przypadku nie jest pomocny.

Nie prowadzono kwerendy zdjęć lotniczych dla tego obszaru.

Źródła

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji nt. tożsamości żydowskich ofiar w Kolonii Pogranicze. Jeżeli wiesz coś więcej napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

Bibliografia

IPN BU 2448/554 Ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, zebrane w latach 1968-1972. Ankiety dotyczące województwa lubelskiego-VIII. Powiat Chełm: ankiety.

Rejestr Miejsc i Faktów Zbrodni Popełnionych przez Okupanta Hitlerowskiego na Ziemiach Polskich w latach 1939-1945, woj. chełmskie, Warszawa 1986.


Dziękujemy Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za dofinansowanie projektu “The Future of Our Past. Searching, locating and commemorating forgotten graves of the Holocaust victims” 2021, dzięki któremu opracowaliśmy materiały dotyczące tej miejscowości.