Blinów Pierwszy – grób nr 1

gmina Szastarka, powiat kraśnicki, województwo lubelskie

Typ miejsca

Na skraju lasu i pól ornych.

Informacje nt. zbrodni

Józef  W., mieszkaniec Blinowa, pomagał siedmioosobowej rodzinie żydowskiego szewca Moszego. Początkowo rodzina szewca znalazła schronienie w domu Józefa, później Józef pomógł im zbudować szałas w lesie. Kryjówka została prawdopodobnie zdradzona i wiosną 1943 r. całą rodzina została zamordowana. Zginęli Mosze wraz z żoną oraz pięcioro dzieci: najstarsza, około 20 letnia Sura, Gitla, Pinio, Nachme, Kajla. Miejsce domniemanego pochówku żydowskiej rodziny wskazał nam syn Józefa, pan Władysław w trakcie wizji lokalnej 29 lipca 2014 r.

Śmierć siedmioosobowej żydowskiej rodziny z Modliborzyc potwierdza karta egzekucji (IPN BU 2448/567). Według tego dokumentu w kwietniu 1944 r. Mosiek wraz z żoną, babką i dziećmi zostali przyłapani w lesie przez Niemców i tam zamordowani. Zwłoki pochowano w grobie o wymiarach 1,5 na 2 m na pastwisku przy drodze Blinów-Brzozówka.

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

W trakcie wizji lokalnej w dniu 29.07.2014 r. przeprowadzono badania georadarowe w pierwszej lokalizacji wskazanej przez świadka. Dane geofizyczne zostały poddane procesowaniu oraz interpretacji geofizycznej. Wyniki ujawniły obecność anomalii o wymiarach: długość ok. 2,0 m, szerokość ok. 2,0 m, głębokość 0,80 – 1,0 m (p.p.t.).

Pomiar rzeźby terenu (LIDAR) ze względu na małe obiekty poszukiwań nie jest pomocny.

Nie przeprowadzono kwerendy fotografii lotniczych dla tego obszaru.

 

Źródła

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy więcej informacji nt. lokalizacji żydowskich grobów w Blinowie i tożsamości ofiar. Jeżeli wiesz coś więcej, napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

 

Bibliografia

Nagranie Fundacji Zapomniane [zapis audio], imię: Władysław [świadek historii], ur. 1929, temat i słowa klucze: żydowskie groby w Blinowie, rozm. przepr. Agnieszka Nieradko, Blinów, 29 lipca 2014 r.

Zasoby Fundacji Zapomniane, list adresowany do Komisji Rabinicznej z lutego 2014 r. od pana Władysława (ur. 1929), mieszkańca Blinowa (powiat kraśnicki).

Zasoby Fundacji Zapomniane, zdjęcie klasowe z 1939 r. z kolekcji prywatnej pana Władysława.

IPN BU 2448/567 Ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, zebrane w latach 1968-1972. Ankiety dotyczące województwa lubelskiego-VIII. Powiat Kraśnik: ankiety.