Suchowola

gmina: Suchowola, powiat: sokólski, województwo: podlaskie

Typ miejsca

Pas zieleni w centrum miejscowości

Informacje nt. zbrodni

Zimą 2022 r. odbyliśmy wizję lokalnę miejsca, w którym został zamordowany i prawdopodobnie zakopany młody żydowski chłopak. O okolicznościach jego śmierci dowiadujemy się m.in. z zeznań Jadwigi S.: “Latem 1943 r. żandarmi zatrzymali w areszcie młodego chłopca pochodzenia żydowskiego. Na drugi dzień rano, kiedy sprzątałam pokój stołowy, żandarm Hirsch przyprowadził do komendanta Weissa tego młodego Żyda. Słyszałam rozmowę pomiędzy nimi. Weiss zapytał tego chłopca, czy chce do swoich rodziców. Chłopiec odpowiedział, że tak. Wówczas komendant powiedział do Hirscha, aby ten wyprowadził chłopca. Hirsch wyprowadził chłopca na podwórko, jedną ręką objął go za szyję a drugą oddał mu strzał z pistoletu w głowę. Zaczęłam głośno krzyczeć. Hirsch wrócił na posterunek i zwrócił mi za to uwagę. Zapytałam dlaczego zabił tak młodego chłopca. Hirsch odpowiedział mi, że i na tobie nam też nie zależy. Ciało zabitego chłopca zostały pochowane na placu w pobliżu posterunku żandarmerii. Kto pochował zwłoki tego nie pamiętam. Nie pamiętam nazwiska rozstrzelanego Żyda”. (S 75.2015 Zn s. 18)

Do mordu doszło prawdopodobnie już po likwidacji getta w Suchowoli, która miała miejsce jesienią 1942 r. 

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

W dniu 03.03.2022 r. przeprowadzono wizję lokalną w miejscu wskazanym jako przybliżona lokalizacja pojedynczego grobu

(GPS: N 53°34.708′ E 023°06.334′).

Pomiar rzeźby terenu (LiDAR) nie jest pomocny w tym przypadku.

Nie prowadzono kwerendy archiwalnych fotografii lotniczych dla tego obszaru.

Źródła

Transkrypcje

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji nt. tożsamości żydowskich ofiar w Suchowoli. Jeżeli wiesz coś więcej napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com

Bibliografia

S 75.2015 Zn ws. zbrodni nazistowskich popełnionych przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej z posterunku w Suchowoli

Nagranie Fundacji Zapomniane [zapis audio], Dawid G., rozm. przepr. Agnieszka Nieradko i Aleksander Schwarz, Suchowola, 3 marca 2022 r.


Dziękujemy International Holocaust Remembrance Alliance za dofinansowanie projektu badawczego, dzięki któremu zdobyliśmy materiały dotyczące tej miejscowości. Materiały do tej strony zostały opracowane, zdigitalizowane i udostępnione w ramach projektu “Rozwój cyfrowego archiwum żydowskich grobów wojennych poza obozami Zagłady i edukacyjne wykorzystanie zasobów archiwum”, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.