Blinów Pierwszy – grób nr 3

gmina Szastarka, powiat kraśnicki, województwo lubelskie

Typ miejsca

W lesie.

Informacje nt. zbrodni

W lesie pod Blinowem, w pobliżu torów kolejowych znajduje się grób ok. 4 Żydów, między innymi leżą w nim rodzice Szlomo Andersztaja. Szlomo był kolegą ze szkolnej ławki pana Władysława W., mieszkańca Blinowa , z którym spotkaliśmy się 29 lipca 2014 r. Nazwiska pozostałych Żydów zabitych w tej egzekucji pozostają nieznane. Z relacji Pana Władysława wynika, że grupa tych czterech osób została zatrzymana przy drodze, zaprowadzona do lasu i zastrzelona.

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

W dniu 29.07.2014 r. przeprowadzono wizję lokalną w lokalizacji wskazanej przez świadka.

Badania georadarowe nie odbyły się ze względu na warunki pogodowe.

Pomiar rzeźby terenu (LIDAR) ze względu na małe obiekty poszukiwań nie jest pomocny.

Nie przeprowadzono kwerendy fotografii lotniczych dla tego obszaru.

 

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy więcej informacji nt. lokalizacji żydowskich grobów w Blinowie i tożsamości ofiar. Jeżeli wiesz coś więcej, napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com.

 

Bibliografia

Nagranie Fundacji Zapomniane [zapis audio], imię: Władysław [świadek historii], ur. 1929, temat i słowa klucze: żydowskie groby w Blinowie, rozm. przepr. Agnieszka Nieradko, Blinów, 29 lipca 2014 r.

Zasoby Fundacji Zapomniane, list adresowany do Komisji Rabinicznej z lutego 2014 r. od pana Władysława (ur. 1929), mieszkańca Blinowa (powiat kraśnicki).

Zasoby Fundacji Zapomniane, zdjęcie klasowe z 1939 r. z kolekcji prywatnej pana Władysława.