Majdan Górny

gmina: Tomaszów Lubelski, powiat: tomaszowski, województwo: lubelskie

Typ miejsca

Leśny wąwóz

Informacje nt. zbrodni

We wrześniu 2021 r. odbyliśmy wizję lokalną żydowskiego grobu wojennego w Majdanie Górnym. Na miejscu spotkaliśmy się z naocznym świadkiem zamordowania grupy Żydów, w tym kobiety z dzieckiem na ręku. Pan Franciszek D. był wtedy dzieckiem: “Ja wiem mniej więcej, w którym miejscu, ale to dużo lat już, to już zarównane, znaku nie ma. Ja tam pasł krowy i Niemcy przygnali Żydów…Tylko pamiętam, że jedna kobieta niosła malutkie dziecko na ręku, a ja pasł krowy, to tak blisko, to było w odległości jak stąd do tamtego budynku. Tak blisko, nawet może bliżej.

Tu była ścieżka wcześniej. Kobieta niosła to dziecko, jeden Niemiec wyjął pistolet, prysk, prysk. A jeden młodziak, taki młody Żyd, podjął ucieczkę. Ale ich było więcej, tych Żydów młodych; i tam w takim rowie go po bandzie zastrzelili. Tu był taki las nieużytek, a koło tego lasku było przejście tam do Polesia i aż do głównej trasy do Tomaszowa. Ale tu był taki rów i on tym rowem uciekał, krzakami. A Niemcy drogą, a drugie polem. I on nie miał wyjścia, uciekał tym rowem, a jak z tego rowu był wyleciał, no to na gołym miejscu, by go już dognali. On by i tak nie uciekł…” (Majdan Górny, 22 września 2021 r.)

Historia zamordowania grupy Żydów jest znana kolejnemu pokoleniu rodziny D. Domniemane miejsce pochówku wskazała nam córka pana Franciszka. Grób znajduję się na dnie leśnego wąwozu, u stóp wysokiej skarpy. 

Rejestr miejsc i faktów zbrodni z byłego woj. zamojskiego odnotowuje, że  w 1942 r. funkcjonariusze policji hitlerowskiej i SS rozstrzelali w Majdanie Górnym ok. 25 osób pochodzenia żydowskiego. Zginęli m.in. Szajman z żoną i dziećmi. Ofiary miały pochodzić z Majdanu Górnego i okolic. Zwłoki pochowano w miejscu zbrodni

Identyfikacja grobu na podstawie nieinwazyjnych badań.

Badania bezinwazyjne w Majdanie Górnym są planowane na 2022 r.

Transkrypcje

Kontakt i współpraca

Nadal poszukujemy informacji nt. tożsamości żydowskich ofiar w Majdanie Górnym. Jeżeli wiesz coś więcej napisz do nas na adres mailowy: fundacjazapomniane@gmail.com

Bibliografia

Nagranie Fundacji Zapomniane [zapis audio], Franciszek D. mieszkaniec Majdanu Górnego ur. w 1934 r., słowa klucze: żydowski grób w Majdanie Górnym; rozmowę przeprowadziła Agnieszka Nieradko, Majdan Górny, 22 września 2021 r.

IPN GK 163/18 dot. żydowskich grobów wojennych w miejscowościach a terenu powiatu Tomaszów Lubelski

Rejestr Miejsc i Faktów Zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. zamojskie, Warszawa 1994


Dziękujemy International Holocaust Remembrance Alliance oraz Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za dofinansowanie projektu badawczego, dzięki któremu zdobyliśmy materiały dotyczące tej miejscowości.